Verkkopalvelut mediakasvatuksen tukena

Tutustu Media-avaimen lisäksi myös näihin mediakasvatusta tukeviin verkkopalveluihin.

Mannerheimin lastensuojeluliitto

MLL:n Vanhempainnetistä löydät runsaasti tietoa ja vinkkejä lasten mediankäyttöön liittyen.

mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/lapset_ja_media/

Pelikasvatus.fi

Pelikasvatus.fi -portaalista löydät Pelikasvattajan käsikirjan, joka on Pelikasvattajien verkoston jäsenten kirjoittama maksuton kirja kaikenlaisille pelikasvattajille. Sen kohderyhmänä ovat niin vanhemmat, koulut, kirjastot, nuorisotoimet kuin muutkin tahot, jotka kohtaavat pelaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Kirjan tarkoituksena on antaa asiantuntevaa, tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa siitä, mistä pelaamisessa ja siihen liittyvissä ilmiöissä on kyse.

pelikasvatus.fi

Koulukino

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatusyhdistys, joka kannustaa kouluja elokuvan pariin ja tarjoaa opettajille elokuvakasvatuksen välineitä. Koulukino tuottaa opettajien elokuvakasvatustyön tueksi maksuttomia oppimateriaaleja elokuvateatterilevityksessä olevista elokuvista. Materiaalit ovat laajoja ja monipuolisia elokuvien ja elokuvakasvatuksen tietopaketteja, jotka kannustavat käyttämään elokuvaa opetuksessa eri oppiaineiden yhteydessä, mutta sopivat usein tietopaketeiksi myös perheille.

koulukino.fi

Mediakasvatusseura

Mediakasvatusseuran sivuilta löydät ajankohtaisia mediakasvatusaiheisia uutisia, tapahtumia, materiaaleja, hankkeita ja julkaisuja, joita voit hyödyntää kodin mediakasvatuksen tukena.

mediakasvatus.fi

Elokuvapolku

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisema verkkopalvelu on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi, ja se tarjoaa elokuvanäytteitä ja -materiaaleja koulujen opetuskäyttöön maksutta.

elokuvapolku.kavi.fi/

Mediataitokoulu

Kansallise audiovisuaalisen instituutin Mediataitokoulu tarjoaa tietoa, tutkimusta ja tehtäviä mediakasvatuksesta ja median ilmiöistä. Palvelun tavoitteena on kehittää mediataitoja sekä vahvistaa valmiuksia mediakasvatukseen.

mediataitokoulu.fi

Kirjastojen mediakasvatusportaali

Kirjastot.fi:n ylläpitämä mediakasvatussivusto tarjoaa tukea tiedonhakuun, mediakasvatukseen ja pelikasvatukseen.

kirjastot.fi/mediakasvatus

Mediakasvatuskeskus Metka

Mediakasvatuskeskus Metka on valtakunnallinen mediakasvatuksen järjestö, jonka toiminnan keskiössä ovat lapset, kasvatustyötä tekevät aikuiset sekä vanhemmat. Metka järjestää työpajoja, koulutuksia, seminaareja sekä jakaa tietoa mediakasvatuksesta. Tutustu esimerkiksi järjestön tuottamaan Mediametkaa!-kirjasarjaan. Kirjat käsittelevät mediakasvatuksen ilmiöitä, käsitteitä ja kehittymistä monipuolisten asiantuntija-artikkeleiden ja käytännön sovellusten kautta.

mediametka.fi/© Koulukino 2024