Tietoa meistä

Media-avain antaa perheille ennakkotietoa elokuvista ja eväitä elämysten purkamiseen. Koulukinon asiantuntijat esikatselevat ja arvioivat teatterilevitykseen tulevat lasten- ja nuortenelokuvat tarkastellen muun muassa elokuvan myönteisiä viestejä sekä soveltuvuutta tietyn ikäiselle katsojalle.

 

Mikä Media-avain on?

Media-avain on verkkopalvelu, joka antaa vanhemmille ja muille kasvattajille tietoa uusista elokuvista. Palvelun tuottaa Koulukino, elokuvakasvatuksen valtakunnallinen asiantuntijajärjestö.

Media-avain arvioi elokuvia kasvavan lapsen näkökulmasta, etsii myönteisiä mediasisältöjä ja pyrkii vastaamaan kysymykseen: ”Minkä ikäiselle tämä elokuva on omiaan?” Media-avain on riippumaton ja voittoa tavoittelematon palvelu. Tavoitteena on antaa vanhempia hyödyttävää tietoa elokuvista ja harjaannuttaa perheiden medialukutaitoa.

Media-avaimen ikäsuositukset ja arviot perustuvat kriteeristöön, joka on laadittu kehityspsykologian, ikärajaluokittelun, elokuvakasvatuksen ja mediakasvatuksen asiantuntijoista koostetun ohjausryhmän kanssa. Jokainen lapsi on kuitenkin yksilö – muista, että sinä itse tunnet oman lapsesi parhaiten! Ota huomioon aina myös kuvaohjelmalain mukaiset ikärajat.

 

Mitä ikäsuosituksen värit tarkoittavat?

Jokaisen elokuvan arviosta löytyy Media-avaimen oma ikäsuositus. Pyrimme arvioimaan, minkä ikäiselle katsojalle elokuva on omiaan – minkä ikäiselle esimerkiksi elokuvan kerronta ja tematiikka ovat ymmärrettäviä. Ikäsuosituksessa harmaa alue tarkoittaa, että elokuvaa ei suositella. Vaalea alue tarkoittaa, että vanhempien tulee käyttää harkintaa lapsensa persoonallisuus ja valmiudet huomioiden. Vihreä tarkoittaa vihreätä valoa – mutta silloinkin elokuvasta kannattaa aina ottaa riittävästi selvää etukäteen.

Eivätkö tavalliset ikärajat riitä? Miksi Media-avain antaa ikäsuosituksia?

Media-avaimen ikäsuositukset tukevat kuvaohjelmalain asettamia ikärajoja.

Ikärajat kertovat kuitenkin ainoastaan kuvaohjelmien haitallisesta sisällöstä, eivät siitä, kenelle elokuva on tehty tai kenelle se sopii. Elokuvien mainoksetkaan eivät välttämättä anna totuudenmukaista kuvaa teoksesta. Elokuvakritiikeissä taas keskitytään esteettiseen arvioon, ei lapsikatsojan näkökulmaan.

Media-avaimen arviot sisältävät tietoa siitä, millaisia hyvän kasvun aineksia käsillä oleva elokuva tarjoaa, mitä teemoja siinä käsitellään ja mitä vanhempi voi pohtia lapsen kanssa elokuvan katsomisen jälkeen.

Usein Media-avaimen arvioissa tarkastellaan myös elokuvan ikärajaa ja sen perusteita. Arviot voivatkin auttaa myös ikäjouston soveltamisessa.

 

Miten elokuvat arvioidaan?

Media-avaimen arviot pohjaavat kriteeristöön, jonka on koonnut Koulukinon koordinoima kehityspsykologian, ikärajaluokittelun, mediakasvatuksen ja elokuvakasvatuksen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Arvioissa pyritään huomioimaan lapsen kehityksen tyypilliset ikäkaudet ja elokuvien erilaiset, kasvua tukevat sisällöt. Kriteeristön arvot perustuvat muun muassa YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Media-avaimen pääyhteistyökumppani on Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Vuosittain elokuvateattereihin tulevista noin 200 elokuvasta esikatsellaan noin puolet. Media-avaimeen arvioidaan ensi-iltojen määrästä ja laadusta riippuen 40-70 elokuvaa joka vuosi. Elokuvia arvioivat kriteeristön avulla Koulukinon erityisasiantuntijat sekä joukko opettajia, toimittajia ja taidekasvattajia.

 

Miksei Media-avaimesta löydy etsimääni elokuvaa?

Media-avain arvioi elokuvateattereihin tulevia elokuvia, jotka ovat ikärajaltaan S, 7 tai 12 ja jotka on suunnattu lapsille tai nuorille tai saattavat muuten kiinnostaa perheitä.

Media-avaimen ikäsuositukset alkavat 4 ikävuodesta ylöspäin. Alle 4-vuotiaankin voi viedä elokuvateatteriin katsomaan kaikille sallittua (ikäraja S) elokuvaa, mikäli lapsi jaksaa jo istua paikoillaan ja keskittyä elämykseen. Tutustu lapsen ensimmäistä elokuvateatterivierailua varten kokoamiimme vinkkeihin!

Media-avain on otettu käyttöön vuonna 2015. Palveluun arvioidaan vuosittain 40-70 ensi-iltaelokuvaa sekä vanhempia klassikoita.

 

Mitä Media-avaimen arvioimat myönteiset sisällöt ovat?

Sopivalla elokuvalla voi olla paljon annettavaa. Kokonaisvaltainen, aistit, tunteet ja ajatukset herättävä elämys voi avartaa maailmankuvaa ja siivittää mielikuvitusta. Hyvät tarinat tarjoavat positiivisia ratkaisumalleja ja myönteisiä aineksia minäkuvan rakentamiseen.

Media-avaimen arvioissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Myönteisyys: optimismi, huumori ja onnistumisen kokemukset
  • Prososiaaliset mallit: roolimallit, vuorovaikutustaidot ja tunnetaidot
  • Muita ihmisiä tai ympäristöä kunnioittava arvomaailma, moninaisuus ja uskallus rikkoa stereotypioita
  • Turvallisuus, arkisuus ja selkeys – nämä ominaisuudet hyödyttävät erityisesti pientä katsojaa
  • Ajatuksia herättävä, tietoa tarjoava tai mielikuvitusta rikastuttava sisältö
  • Kaikki 17 Media-avaimen myönteistä sisältökategoriaa löydät täältä

Haluan antaa palautetta elokuvasta!

Hienoa! Media-avaimessa jokaisen arvion lopussa on kommenttikenttä, jossa voit jakaa omia ajatuksiasi elokuvasta. Kommenttisi hyödyttävät myös muita Media-avaimen käyttäjiä.

Elokuvista voi antaa ruusuja ja risuja myös elokuvateatterille ja elokuvan levittäjälle. Elokuvien ikärajoista vastaa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, jonka sivuilla voi antaa palautetta ikärajasta tai pyytää uudelleenluokittelua.

 

Miksi Media-avain arvioi vain elokuvia?

Media-avaimen tuottaa elokuvakasvatuksen valtakunnallinen asiantuntijajärjestö Koulukino. Toistaiseksi arvioimme elokuvateattereihin tulevia elokuvia. Sivuiltamme löydät myös Kirjavinkkarit ry:n kokoamia myönteisten sisältöjen kirjahyllyjä sekä linkkivinkkejä pelikasvatukseen.

 © Koulukino 2024