Tietoa meistä

Media-avain antaa perheille ennakkotietoa elokuvista ja eväitä elämysten purkamiseen. Asiantuntijaraati esikatselee ja arvioi teatterilevitykseen tulevat lasten- ja nuortenelokuvat tarkastellen muun muassa elokuvan myönteisiä viestejä sekä soveltuvuutta tietyn ikäiselle katsojalle. Lisää tietoa Media-avaimen sisällöstä, työtavoista ja arvoista löydät tältä sivulta.

Mikä Media-avain on?

Media-avain on verkkopalvelu, joka antaa vanhemmille tietoa elokuvista ja myös muista lapsille ja nuorille suunnatusta mediasisällöistä kuten peleistä ja kirjoista. Palvelun tuottaa Koulukino, elokuvakasvatuksen valtakunnallinen asiantuntijajärjestö.

Media-avain arvioi sisältöjä kasvatuksen näkökulmasta, etsii myönteisiä mediasisältöjä ja pyrkii vastaamaan kysymykseen: ”minkä ikäiselle tämä on omiaan?” Media-avain on riippumaton ja voittoa tuottamaton palvelu. Pyrkimyksenä on antaa vanhempia hyödyttävää tietoa mediasisällöistä ja harjaannuttaa perheiden medialukutaitoa.

Media-avaimen ikäsuositukset ja arviot perustuvat kriteeristöön, joka on laadittu kehityspsykologian, ikärajaluokittelun ja mediakasvatuksen asiantuntijoista koostetun ohjausryhmän kanssa. Jokainen lapsi on kuitenkin yksilö – muista, että sinä itse tunnet oman lapsesi parhaiten! Ota huomioon aina myös kuvaohjelmalain mukaiset ikärajat.

Mitä ikäsuosituksen värit tarkoittavat?

Jokaisen elokuvan arviosta löytyy Media-avaimen ikäsuositus. Pyrimme arvioimaan, minkä ikäiselle katsojalle elokuva on omiaan – minkä ikäiselle esimerkiksi elokuvan kerronta ja tematiikka ovat ymmärrettäviä. Ikäsuosituksessa harmaa alue tarkoittaa, että elokuvaa ei suositella. Vaalea alue tarkoittaa, että vanhempien tulee käyttää harkintaa lapsensa persoonallisuus ja valmiudet huomioiden. Vihreä tarkoittaa vihreätä valoa, sitä että voimme suositella elokuvaa – mutta silloinkin elokuvasta kannattaa aina ottaa riittävästi selvää etukäteen.

Miksi Media-avain antaa ikäsuosituksia? Eivätkö tavalliset ikärajat riitä?

Media-avaimen ikäsuositukset tukevat kuvaohjelmalain asettamia ikärajoja.

Ikärajat kertovat kuitenkin ainoastaan kuvaohjelmien haitallisesta sisällöstä, eivät esimerkiksi elokuvan tematiikasta tai kohderyhmästä. Elokuvien mainonnalla puolestaan on omat, ymmärrettävät päämääränsä, eivätkä esimerkiksi trailerit välttämättä anna totuudenmukaista kuvaa lopullisesta teoksesta. Elokuvakritiikeissä taas keskitytään esteettiseen arvioon, ei lapsikatsojan näkökulmaan.

Media-avain pyrkii täyttämään näiden tietolähteiden väliin jäävän alueen. Onko K7-elokuva automaattisesti kaikkien 7-vuotiaiden suosikki? Onko uusin prinsessaelokuva tavattoman stereotyyppinen? Onko koko perheen elokuvana markkinoitu elokuva juuri meidän perheelle sopiva elokuva?

Media-avaimen arviot sisältävät tietoa siitä, millaisia hyvän kasvun aineksia käsillä oleva mediasisältö tarjoaa, mitä teemoja siinä käsitellään ja mistä vanhempi voi keskustella lapsen kanssa. Media-avain pyrkii kertomaan mediasisällöistä neutraalisti; muista soveltaa saamiasi tietoja lapsesi temperamenttiin ja mediavalmiuksiin sekä omiin näkemyksiisi kasvattajana.

Mihin arviot ja ikäsuositukset perustuvat?

Media-avaimen arviot pohjaavat kriteeristöön, jonka on koonnut Koulukinon koordinoima kehityspsykologian, ikärajaluokittelun, mediakasvatuksen ja elokuvakasvatuksen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Arvioissa pyritään huomioimaan lapsen tyypilliset ikäkaudet ja median erilaiset, kasvattavat ainekset. Kriteeristön arvot perustuvat muun muassa YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Media-avaimen pääyhteistyökumppani on Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Miksei Media-avaimesta löydy etsimääni elokuvaa?

Media-avain arvioi elokuvateattereihin tulevia elokuvia, jotka ovat ikärajaltaan S, 7 tai 12 ja jotka on suunnattu lapsille tai nuorille tai saattavat muuten kiinnostaa perheitä. K16 ja K18-ikärajan saaneet elokuvat jäävät automaattisesti lasten ja nuorten vanhemmille suunnatun palvelun ulkopuolelle.

Media-avain arvioi elokuvia 4-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille. Alle 4-vuotiaankin voi viedä elokuvateatteriin katsomaan ikärajatonta, kaikille sallittua elokuvaa. Tutustu lapsen ensimmäistä elokuvateatterivierailua varten kokoamiimme vinkkeihin!

Media-avain on otettu käyttöön vuonna 2015. Palveluun arvioidaan aina uusimmat elokuvaensi-illat.

Mitä Media-avaimen arvioimat myönteiset sisällöt ovat?

Sopivalla elokuvalla voi olla paljon annettavaa – kokonaisvaltainen elämys voi avartaa maailmankuvaa, antaa sytykkeitä mielikuvitukselle, tarjota turvallisesti tunteita, positiivisia ratkaisumalleja ja hyviä aineksia minäkuvan rakentamiseen. Media-avain pyrkii pois huolikeskeisestä puheesta kohti monipuolista ja lukutaitoista suhdetta mediaan. Tällä hetkellä Media-avaimen arvioissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Myönteinen ilmapiiri; humoristisuus, optimismi, onnistumisen kokemukset, intertekstuaalisuus
  • Prososiaaliset mallit: hyvät roolimallit, ihmissuhdemallit, ongelmanratkaisumallit ja tunnetaidot
  • Muita ihmisiä tai ympäristöä kunnioittava arvomaailma, uskallus rikkoa stereotypioita
  • Turvallisuus, arkisuus, selkeys (erityisesti pientä katsojaa, lukijaa ja pelaajaa hyödyttäviä ominaisuuksia)
  • Ajatuksia herättävä, tietoa tarjoava tai mielikuvitusta rikastuttava sisältö
  • Koko listan palvelun arvioimista myönteisistä sisällöistä löydät täältä

Kuka arvioita kirjoittaa?

Media-avain-palvelun tuottaa Koulukino, valtakunnallinen elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Media-avaimen arvioitsijat ovat tehtävään koulutettuja eri alojen ammattilaisia: opettajia, tutkijoita, toimittajia. Jokaisen arvion loppuun voit lisätä myös omat kommenttisi muiden käyttäjien luettavaksi.

Miksi Media-avain arvioi vain elokuvia?

Palvelua ylläpitää elokuvakasvatuksen valtakunnallinen asiantuntijajärjestö Koulukino. Toistaiseksi arvioimme elokuvateattereihin tulevia elokuvia. Sivuiltamme löydät myös Kirjavinkkarit ry:n kokoamia myönteisten sisältöjen kirjahyllyjä sekä linkkivinkkejä pelikasvatukseen.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Ota yhteyttä Media-avaimeen! Tuottaja Heli Metsätähti vastaa kysymyksiisi ja ottaa vastaan palautteesi, parannusehdotuksesi ja ideasi: heli.metsatahti@koulukino.fi.