‹ Takaisin

Valkoinen raivo

4-6
7-9
10-12
13-15

Elokuvan synopsis

Valkoinen raivo on kertomus Laurista, joka suunnitteli ja valmistautui tekemään massamurhia. Lauri haki kuitenkin apua, eikä toteuttanut “fantasioitaan”. Myöhemmin hänestä tuli ihmismielen aggression ja väkivaltaisen käyttäytymisen akateeminen tutkija ja arvostettu tieteellinen asiantuntija, minkä kautta hän on perehtynyt massamurhiin peilaten myös omia kokemuksiaan niihin. Tältä pohjalta Lauri on luonut teorian “valkoisesta raivosta”. Laurin mukaan on olemassa useita ihmisiä, jotka ovat koulukiusaamisen ja lapsuudessa koetun trauman yhdistelmän seurauksena täynnä “valkoista raivoa”, mikä voi äärimmillään johtaa kouluampumisiin ja muihin väkivaltaisiin tekoihin. (Lähde: VLMedia)

Tietoa kasvattajalle

Valkoinen raivo on aiheeltaan rankka ja saattaa ahdistaa, mutta se on tärkeä puheenvuoro ja sellaisena suositeltava keskustelun herättäjä. Elokuvan katsomisen jälkeen olisi erittäin tärkeää avata kokemusta ja keskustella siitä.

Elokuva on muodoltaan draamadokumentti, joka kertaa elokuvan päähenkilön, ”Laurin”, elämän tapahtumia näyttelijöiden avulla, lavastettuina kohtauksina. Välissä nähdään uutismateriaalia koulusurmista ja muista massamurhatragedioista. Elokuvan uutispätkissä media kysyy miksi ja pyrkii löytämään tapahtumille selitystä. Kuvamateriaali tositapauksista tuo elokuvan kipeästi todellisuuteen. Järkyttävyyttä lisää tapahtumaympäristöjen tuttuus ja arkipäiväisyys, kauhun tuleminen kouluun ja kotiin, lähelle, voi vaikuttaa voimakkaastikin. Elokuva saattaa tuoda pintaan myös viime aikojen traagisiin terroriuutisiin liittyviä tunteita. Pelkojen ja tunteiden käsittelylle on hyvä varata aikaa ja tilaa.

Elokuvan päähenkilön viesti koulukiusatulle, tämän vanhemmille ja opettajille kuuluu seuraavasti:
”Katsokaa Valkoinen raivo; sen voi katsoa montakin kertaa. Pohtikaa elokuvan tapahtumia ja sisältöä ja keskustelkaa niistä. Älkää salatko kiusaamista, uhrin on tärkeä kertoa kokemastaan väkivallasta koulussa opettajalle, kuraattorille tai terveydenhoitajalle. Aikuisen ei tule missään tilanteessa torjua koulukiusatun yritystä ottaa asia puheeksi. Aikuisen ei tule koskaan vähätellä kiusatun kertomaa uhrikokemusta.”

Keskustelun tueksi

Elokuvan pohjalta voi lähteä pohtimaan omaa toimintaansa; mahdollistanko kiusaamisen, olenko kiusaaja, katsonko vierestä? Elokuva voi pysäyttää pohtimaan ja jopa muuttamaan käytöstä. Katsomiskokemus voi olla erityisen vaikea, jos taustalla on omakohtaisia kokemuksia kiusaamisesta tai kiusatuksi tulemisesta. Tällöin elokuvan herättämien tunteiden käsittelyyn tulisi kiinnittää erityisen paljon huomiota. Käsittelyvinkkejä ja lisätietoa esimerkiksi apua tarjoavista tahoista saa Koulukinon oppimateriaalista, joka on laadittu yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

  • Millaisia tunteita elokuva herätti?
  • Millaisia selviytymiskeinoja Lauri elokuvan mukaan kehitti? Miten olisit auttanut häntä jos olisit ollut hänen luokkatoverinsa?
  • Miten kiusaamista voitaisiin estää ja ehkäistä?
  • Lauri kertoo elokuvassa epäilleensä tasa-arvon toteutumisen mahdollisuutta. Miten itse voit edesauttaa tasa-arvon toteutumista omassa lähipiirissäsi ja laajemmin?
  • Joukkomurhaa suunnitellut tutkija HS:n haastattelussa: ”Pystyn hallitsemaan aivoissani asuvaa tappajaa”
  • Koulukinon ja Suomen Mielenterveysseuran oppimateriaali: Selviytymisen keinot
Kirjoittaja: Marjo / Media-avain

Myönteiset sisällöt

Kiitos kommentistasi!

Kommentit julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Kerro oma mielipiteesi elokuvasta Valkoinen raivo

VIRHE

Katsojien kommentit elokuvasta Valkoinen raivo

Elokuvasta ei ole vielä katsojien kommentteja


© Koulukino 2023