Viisi faktaa ikärajoista

Kuva elokuvasta Inside Out - Mielen sopukoissa (2015)
Elokuvien ikärajat kuuluvat jokaisen vanhemman työkalupakkiin. Kokosimme viisi faktaa, joiden tunteminen helpottaa ikärajojen hyödyntämistä eri tilanteissa.

1. Ikärajat perustuvat lakiin

Elokuvien ikärajat perustuvat kuvaohjelmalakiin. Elokuvat luokitellaan 37-kohtaisen kriteeristön perusteella. Luokittelukriteerit perustuvat tutkittuun tietoon lapsen kehityksestä.

2. Ikäraja ei kerro, kenelle elokuva sopii

Ikärajat kertovat elokuvan sisältämän seksin, väkivallan, päihteidenkäytön ja ahdistavuuden määrästä ja laadusta. Ikärajat eivät kerro elokuvan teemoista, tunnelmasta tai kohderyhmästä, vaan varoittavat sisällöstä, joka voi olla haitallista lapsen kehitykselle. Ikärajat eivät kuitenkaan kerro kaikesta, minkä joku voi mieltää haitalliseksi (esimerkiksi kiroilu ei kuulu ikärajaluokittelun piiriin).

3. Ikärajoista voi joustaa – mutta aina se ei kannata

Kuvaohjelmalain mukaan elokuvan ikärajasta voi joustaa korkeintaan kolme vuotta (paitsi silloin, kun elokuvan ikäraja on 18), kun lapsi on aikuisen seurassa. Aikuisen kannattaisi aina olla olla lapselle tuttua henkilö, joka pystyy arvioimaan lapsen valmiuksia sekä olemaan läsnä ja turvana katsomiskokemuksessa. Ikäjoustoa ei kannata koskaan käyttää automaattisesti. Ota elokuvasta etukäteen selvää esim. Media-avaimen, Common Sense Median ja kotimaisen ikärajatietokannan avulla.

4. Ikärajoista voi valittaa

Oliko elokuvan ikäraja mielestäsi liian alhainen tai turhan korkea? Elokuvan ikärajasta voi tehdä valituksen Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin nettilomakkeella, ja perusteltu valitus johtaa ikärajan tarkistukseen.

5. Elokuva voi ahdistaa lasta, vaikka ikäraja olisikin sopiva

Ikäraja ei kerro, minkä ikäiselle katsojalle elokuva on tarkoitettu tai parhaiten sopiva. Ikärajakriteeristö perustuu kehityspsykologiseen keskivertolapseen, mutta kukin lapsi kehittyy omaan tahtiinsa ja on herkkyydeltään omanlaisensa. Esimerkiksi Inside Out – Mielen sopukoissa -elokuvan ikäraja 7 ei takaa, etteikö elokuva voisi kouraista nimenomaan seitsemänvuotiasta, joka saattaa parhaillaan käydä läpi Inside Outin kuvaamaa tyypillistä kasvuvaihetta eli muuttuvaa suhdettaan vanhempiinsa.

Allaoleva video kertoo tiiviisti 1,5 minuutissa ikärajojen tarkoituksesta.

 

Media-avaimen toimitus© Koulukino 2024